Dom Odzyskany

Wystawa wnętrz pałacowych w Pałacu na Zatroczu

W 2012 roku dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie podjęło się zadania koordynacji prac, mających na celu przygotowanie ekspozycji we wnętrzach mieszkalnych na parterze zatroczańskiego pałacu.

Z założenia ekspozycja stała na parterze rezydencji Tyszkiewiczów – nazwana dość znacząco „Dom odzyskany” – miała zostać wyposażona dzięki długoterminowym depozytom pozyskanym z polskich muzeów. Do projektu w roli partnerów włączyły się następujące muzea: Muzeum Narodowe w Warszawie (wraz z oddziałem w Nieborowie), Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku (wraz z Muzeum Wnętrz w Choroszczy), Muzeum-Zamek w Łańcucie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa. Chęć współpracy w dalszych etapach projektu zgłosiły także: Galeria Sleńdzińskich w Białymstoku, Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

Przygotowania do wystawy „Dom Odzyskany” objęły kwerendy w polskich muzeach, w ramach których poszukiwano mebli, obrazów, przedmiotów codziennego użytku, pasujących do koncepcji estetycznej i historycznej kresowego dworu polskiego z przełomu XIX i XX wieku. Tu również niezwykle pomocne okazały się zdjęcia archiwalne, prezentujące wnętrza zatroczańskiego pałacu. Trwały one niemal półtora roku.
Kolejnym etapem było poddanie wytypowanych obiektów pod ocenę zespołom konserwatorskim, przygotowanie opinii konserwatorskich i – tam, gdzie to było niezbędne – szczegółowych programów konserwatorskich.
Dalszym krokiem było dokładne zaplanowanie scenografii i aranżacji przestrzeni tak, by wystawa oddawała ducha dawnego domu Tyszkiewiczów. Koncepcję wystawy „Dom Odzyskany” opracowała Zofia Weiss-Nowina Konopka we współpracy z Raisą Kobecką.
Na wystawę polskie muzea partnerskie wypożyczyły w sumie 117 obiektów.

W uroczystym otwarciu wystawy „Dom Odzyskany” udał wzięli Prof. Małgorzata Omilanowska – wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Roman Jarockis – wiceminister kultury Republiki Litewskiej, Jego Ekscelencja Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, Pani Małgorzata Kasner – Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, dyrektorzy muzeów biorących udział w Projekcie Zatrocze i wielu innych gości.