2014-2015

Portret i czas.
Malarstwo Ludomira, Wincentego i Aleksandra Sleńdzińskich

„Portret i czas.” to kolejna monograficzna wystawa w dawnym pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu.

Po udanym przywołaniu ducha krakowskiego domu Weissów wraz z wspaniałą kolekcją dzieł Aneri i Wojciecha, przyszła kolej na rodowitych Wilnian, dynastię Sleńdzińskich. Wystawa została pomyślana wokół portretu, bowiem na nim skupiło się zainteresowanie plastyczne twórców znad Wilii. Głównym jej bohaterem jest Ludomir Sleńdziński (1889-1980), ostatni w malarskim rodzie plastyk. Linia wygasła po bezpotomnej śmierci jego jedynej córki Julitty (1927-1992), która była muzykiem.

Wystawa prowadziła widza poprzez kolejne pomieszczenia, niegdyś rozbrzmiewające głosami domowników, w których zostały rozmieszczone dzieła wokół zagadnień z życia i twórczości mistrza z Wilna. Uzupełniały ją archiwalia w postaci zdjęć, fragmentów wspomnień, recenzji, autorskiego życiorysu Ludomira, wiersza Wincentego, nagrań fortepianowych i klawesynowych Julitty. Po raz pierwszy został zaprezentowany archiwalny film z 1950 r. nakręcony w Krakowie podczas wernisażu wystawy Sleńdzińskiego w Pałacu Sztuki oraz w mieszkaniu artysty, jego pracowni i w rektoracie Politechniki Krakowskiej.

Gros dzieł na wystawie oraz archiwalia pochodziły z kolekcji Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, posiadającej największy zbiór prac i dokumentów związanych z tym wileńskim rodem. Uzupełniały ją dzieła wypożyczone z placówek muzealnych: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Lietuvos dailes muziejus w Wilnie, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz ze zbiorów prywatnych. Dyrektorom tych instytucji oraz wszystkim, którzy zgodzili się wypożyczyć dzieła, serdecznie dziękujemy za życzliwą współpracę. Projekt realizowany przez Trocki Historyczny Park Narodowy wraz z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie był finansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.1

Izabela Suchocka
kurator wystawy

Bibliografia   [ + ]

1. Izabela Suchocka, red. Katalog, Warszawa 2015