2018

Muzeum we dworze. Zarządzanie instytucjami w historycznych rezydencjach Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy.

W dn. 19-20 września 2018 r. w Pałacu Tyszkiewiczów odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Trocki Historyczny Park Narodowy, we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa za Granica POLONIKA.

Tematyka konferencji zogniskowana była wokół problematyki zarządzenia rezydencjami historycznymi w kontekście dbałości o tkankę zabytkową, ale także funkcjonowania w służbie społecznej, a więc w przestrzeni krajobrazowej i przyrodniczej, uwarunkowaniach ekonomicznych oraz publicznej roli tych ośrodków kultury. Ważnym zagadnieniem był potencjał dziedzictwa i jego społeczno-ekonomicznym wpływem na otoczenie.
Tematem przewodnim konferencji była zatem istota misji instytucji kultury, ich tożsamość w kontekście przyrodniczo-krajobrazowo-społecznym.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dyrektorzy i przedstawiciele ważnych instytucji muzealnych w regionie – Muzeum Kompleksu Zamkowego w Mirze, Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego, Muzeum Pałac Rundāle.

Program Konferencji (do pobrania)
Artykuły pokonferencyjne (do pobrania)