2013

Wokół estetyki przełomu. Pomiędzy historyzmem a modernizmem

Edukacja muzealna – drogi i perspektywy rozwoju

W dniach 9 – 10 października 2013 roku w zatroczańskim pałacu odbyły się dwie polsko-litewskie konferencje: „Wokół estetyki przełomu. Pomiędzy historyzmem a modernizmem” oraz „Edukacja muzealna – drogi i perspektywy rozwoju”

Konferencje te otworzyły cykl dorocznych polsko-litewskich spotkań w Zatroczu, które skupiać się będą wokół tematyki dziedzictwa sztuki artystów, których dzieła eksponowano na wystawach czasowych oraz na edukacji muzealnej – jej kierunkach i rozwoju.

Program konferencji (do pobrania)