2015

Śladami Tyszkiewiczów w Zatroczu

Edukacja muzealna w praktyce

W dniach 4-5 maja 2015 roku odbyło się szkolenie oraz warsztaty pod hasłem „Śladami Tyszkiewiczów w Zatroczu”. Kontynuowano je jesienią tego samego roku w Wilanowie

W trakcie majowego, dwudniowego spotkania w pałacu w Zatroczu eukatorzy litewscy mieli możliwość wziąć udział w podstawowym szkoleniu z zagadnień ECHOCAST, przeprowadzonym przez certyfikowanego trenera – Panią Katarzynę Liwak-Rybak. Drugi dzień był dniem warsztatowym, w trakcie którego głównym zadaniem dla uczestników było wspólne stworzenie – przy wsparciu pracowników  Muzeum Pałacu w Wilanowie – różnotematycznych ścieżek zwiedzania zatroczańskiego pałacu.

Uzupełnieniem i kontynuacją warsztatów„Śladami Tyszkiewiczów w Zatroczu” była wizyta studyjna edukatorów z Zatrocza w Muzeum Pałacu w Wilanowie w dniach 19-20 października 2015 roku. Była to okazja nie tylko do podsumowania sezonu turystycznego w pałacu w Zatroczu, ale także do zapoznania się z ofertą edukacyjną wilanowskiego pałacu, jako przykładu zajęć dla zróżnicowanych grup wiekowych (Litwini uczestniczyli w trzech lekcjach muzealnych).

Dodatkowo Katarzyna Liwak-Rybak, prowadząca spotkanie drugiego dnia wizyty, przeszkoliła edukatorów litewskich z zasad budowania scenariuszy zajęć dla różnych grup odbiorców, a efektem tego szkolenia było stworzenie czterech różnorodnych, gotowych do wdrożenia scenariuszy zajęć o charakterze warsztatowym oraz lekcji historycznych.

 

Program warsztatów (do pobrania)